Wie vormen TELL-US?

TELL-US is een groep professionele mensen die al vele jaren werkzaam zijn in de jeugdhulpverling en jeugdpsychiatrie. Zij hebben hun kennis en ervaring gebundeld om hulp en zorg aan kinderen en ouders te bieden. TELL-US heeft zich gespecialiseerd in gedragverandering bij jongeren met of zonder psychiatrisch probleem - jongeren met een licht verstandelijke beperking - drugs/alcohol,game en of gokverslaving. TELL-US biedt zorg op maat. On Experiential Learning For Development; ervarend leren.

 

Het TELL-US Team

Het TELL-US team telt inmiddels een grote groep specialisten en professionals. TELL-US hanteert de volgende doelstellingen.

 
 

Samenwerkingsverbanden

TELL-US werkt samen met: 

 • GZ Psycholoog Nederland, BIG geregistreerdKinder en jeugd Psychiater, Mogelijkheden voor consult
 • Progresso
 • Diga-Nos
 • TanMar
 • Care4You
 • Out-door specialisten
 • Pedagogen
 • Systeem therapeuten
 • Ervarend leer deskundigen
 • Leerkrachten
 • Gastgezinnen in Nederland en buitenland