Advies en klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ)

Als je behoefte hebt aan een vertrouwenspersoon kun je terecht bij:

AKJ

www.akj.nl

088 555 1000

Bekijk hier onze klachtenregeling

 
 

Klachtencommissie TELL-US

TELL-US doet er alles aan om zo goed mogelijke zorg te leveren, maar het kan altijd gebeuren dat iets toch niet helemaal naar wens verloopt.

Wanneer u een klacht heeft, gaat u eerst naar de medewerker waar je een klacht over gaat en probeert u er samen uit te komen. Als dit niet lukt en of u wilt dit liever niet, dan kunt u naar de leidinggevende of de directie van TELL-US. Indien het niet naar tevredenheid is opgelost, kun u uw klacht indienen bij de klachtencommissie. Vervolgens krijgt u hiervan een bevestiging en een klachtenregeling. De klachtencommissie onderzoekt of bemiddeling mogelijk is en doet een voorstel. Mocht de bemiddeling geen oplossing bieden, dan ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek met de klachtencommissie. Hierna beoordeelt de klachtencommissie of de klacht gegrond of ongegrond is en brengt advies uit aan de directie TELL-US. Die besluit uiteindelijk of zij het advies van de klachtencommissie overneemt. 

 

Een klacht dient u in door een email te sturen naar:
Klachtencommissie TELL-US 

E-mail: klachten.tell.us@gmail.com

 

De leden van de klachtencommissie zijn onafhankelijk en werken niet bij of voor TELL-US. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling genomen worden. U kunt u laten bijstaan door een vertrouwenspersoon van AKJ, advies en klachtenbureau Jeugdzorg telefoon: 088-5551000