Ervarend Leren, leren door ervaren

TELL-US heeft als filosofie Ervarend Leren, leren door ervaren:

Het creëren van een specifieke situatie die de jongere(n) in staat stelt concrete ervaringen op te doen op grond waarvan hij/zij gemotiveerd wordt om tot reflectie op de eigen situatie te komen. Een goede combinatie tussen concrete ervaringen en de reflectie hierop leidt tot nieuwe leerprocessen die uiteindelijk de jongere autonomie doet verwerven, waarin hij/zij een nieuwe manier ontdekt van omgaan met zijn/haar gedrag. Deze ervaringen dragen bij aan de opvoeding die gericht is op de ontwikkeling van de gehele persoonlijkheid van de jongeren, zowel sociaal-emotioneel-cognitief-fysiek als moreel.


(David Kolb On Experiential Learning For Development)