1. BESCHRIJVING VAN DE PELP
(PREVENTIEF ERVAREND LEREN PROGRAMMA)

 

Voorkomen is beter dan Genezen

 

Inleiding en uitgangssituatie

TELL-US biedt voor jongeren met een duidelijk verstoord sociaal gedrag, die dreigen vast te lopen op alle leefgebieden een PELP(preventief Ervarend Leren Programma) van maximaal 6 maanden in Portugal. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het systeem van herkomst.

 

TELL-US heeft deze ontwikkelt omdat er een duidelijke behoefte is om preventief in de bedreigde ontwikkeling van jongeren te kunnen ingrijpen. Kwetsbare jongeren die vanwege hun afwijkend gedrag in hun huidige leefsituatie niet te handhaven zijn en voor wie een tussenoplossing noodzakelijk is voordat ze in een instelling geplaatst moeten worden en er interventie moet plaatsvinden door Jeugdzorg in de vorm van een OTS( onder toezichtstelling) en Muhp( machtiging uit huis plaatsing)

 

Het verblijf in Portugal PELP is minimaal drie maanden maximaal 6 maanden en heeft als doel ’rust in het gedrag‘ tot stand te brengen. Hiervoor verblijft de jongere in een prikkelarme omgeving en volgt het een specifiek pedagogisch programma het Ervarend Leren. Bovendien wordt er zowel met het de jongere, als ook met het gezin in Nederland gewerkt aan het inzichtelijk maken van achtergronden en oorzaken van het probleemgedrag, hulpmogelijkheden en oplossingen. Er wordt met alle betrokkenen een aanbeveling opgesteld voor een vervolghulptraject en in overleg met Verwijzers en de wettelijke opvoeders wordt besproken hoe dit in de praktijk vorm kan krijgen.

 

Lees verder