Pedagogische Gastgezinnen

Inleidende theorievorming:


De training en begeleidingsmethodiek van TELL-US laat zich kenmerken door een samenstelling van een gedrag veranderende training en psychodynamische methodiek met een geïntegreerde ervaringsleer methode. Deze samengestelde methodiek draagt zorg voor een veilig en voorspelbaar leefklimaat, waarin ongewenst gedrag snel en consequent negatief bekrachtigd wordt door middel van een verscheidenheid aan consequenties. (afnemen
verworven privileges, strafcorvee, werkopdrachten in vrije tijd, extra sporten, geen uitjes, geen bezoek van ouders aan het Ervarend Leren Programma, enz. Gewenst gedrag wordt positief bekrachtigd door toe te werken naar de volgende fase die meer vrijheden en privileges biedt, aanvang van scholing/testen of toetsen, stages buiten het terrein van het gastgezin en het ontvangen van vele complimenten. De samengestelde methodiek zorgt voor een
groeizaam, leerzaam leefklimaat dat zich laat benoemen als “good-enough-parenting” voor de jongere in het Ervarend Leren Programma.

 

Lees verder