TELL-US: ERVAREND LEREN

TELL-US is een groep begeleiders, pedagogen, psychologen die allen als ZZP vele jaren werkzaam zijn in de jeugdhulpverlening en jeugdpsychiatrie. Zij hebben hun kennis en ervaring gebundeld om hulp en zorg aan kinderen en ouders te bieden. TELL-US is gespecialiseerd in het veranderen van gedrag bij jongeren met extreem moeilijk gedrag.

 

De meeste van deze jongeren hebben vaak geen enkelduidige psychiatriasche giagnose, bij TELL-US worden meestal jongeren aangemeld met een meervoudig psychiatrisch diagnostisch beeld.

 

Wie zijn wij:

 

Het ontstaan van”TELL-US”/ “Progresso“
 

Wij zijn een team van pedagogen, leraren, psychologen en therapeuten van verschillende nationaliteiten. Sinds de zomer van 2006 hebben we elkaar geregeld ontmoet om te praten over de kwaliteitsstructuren van jeugdhulpprogramma’s in Portugal. Uit deze constante uitwisseling van ervaringen tussen medewerkers van intensief pedagogische projecten in Portugal en Nederland zijn een team en een begeleidingsconcept ontstaan, die voldoen aan de Duitse kwaliteitsstandaarden en veel onvolkomenheden van andere projecten in het buitenland uitsluiten. Tell-US werkt vanuit Nederland deelname aan het ELP in Portugal van TELL-US. Vindt plaats na aanmelding en intake onder verwijzing van Gebied teams gemeentes, Bureau Jeugdzorg, Reclassering, Jeugdbeschermers Jeugdconsulenten en andere reguliere zorginstellingen.
 
In juli 2006 heeft dit team een Portugese vereniging zonder winstoogmerk opgericht met de naam “Progresso“. Sindsdien begeleidt het team in Portugal moeilijk opvoedbare kinderen en jongeren. De hulpverlening wordt uitgevoerd in samenwerking met Duitse organisaties voor jeugdhulpverlening.
 
In September 2007 is na veel overleg en uitwisseling een samenwerking ontstaan tussen Progresso en TELL-US daar TELL-US het belangrijk vond om binnen een vorm van een wettelijk kader te kunnen werken met jongeren uit Nederland en Duitsland, alle jongeren vanuit Duitsland worden regelmatig bezocht door vertegenwoordigers van de Duitse jeugdzorg voor hun HPG gesprekken(hulp plan gesprek). TELL-US volgt de Nederlands wetgeving volgens het Afsprakenkader buitenlands zorgaanbod Jeugd onder toezicht IGJ. TELL-US is aangeloten bij het platform Jeugdhulp Buitenland.
Ook is er regelmatig toezicht vanuit de Portugese overheden zoals de securanca social, CPJC(Portugese Jeugdbescherming) Lokale politie en Justitie.

 

Opmerking vooraf

“Alles, wat iemand ergens anders meemaakt, kan hij in principe ook thuis beleven. Anders gezegd: in een andere omgeving kan hij slechts datgene ervaren, waartoe hij innerlijk  bereid is. In de eigen cultuur staan de ingesleten gewoontes van alledag vaak een open houding tegenover het andere in de weg. De toegang tot veel ervaringen wordt bemoeilijkt en onherkenbaar.“

- Hans-Jürgen Heinrichs
(cultuurtheoreticus)

 

In onze intensief pedagogisch begeleiden projecten in Portugal vinden Duitse en Nederlandse kinderen en jongeren een stabiel kader om hun leven nieuw vorm te geven en hun eigen behoeften en individuele grenzen te leren waarnemen. Hier kunnen ze zelfvertrouwen, tolerantie, zelfstandigheid en moed ontwikkelen om een nieuwe weg in te slaan.

 
 

INSPECTIE JEUGD TE PORTUGAL:

ISS   Instituut van de sociale zekerheid

afdeling kinderen en Jeugd

Rua Prof. Bento de Jesus Caraca nr 25

7800-511  Beja