TELL-US: ERVAREND LEREN

TELL-US(lees meer) is een groep begeleiders, pedagogen, psychologen die allen als ZZP vele jaren werkzaam zijn in de jeugdhulpverlening en jeugdpsychiatrie. Zij hebben hun kennis en ervaring gebundeld om hulp en zorg aan kinderen en ouders te bieden. TELL-US is gespecialiseerd in het veranderen van gedrag bij jongeren met extreem moeilijk gedrag.

 

De meeste van deze jongeren hebben vaak geen enkelduidige psychiatriasche giagnose, bij TELL-US worden meestal jongeren aangemeld met een meervoudig psychiatrisch diagnostisch beeld.

 

 
 

INSPECTIE JEUGD TE PORTUGAL:

ISS   Instituut van de sociale zekerheid

afdeling kinderen en Jeugd

Rua Prof. Bento de Jesus Caraca nr 25

7800-511  Beja