Ervarend Leer Programma in het buitenland

Opname van een jongere in een Ervarend Leer Programma in het buitenland is vooral nodig als het in de thuissituatie een steeds ergere crisis wordt waarin de ouders zich steeds machtelozer voeler en de reguliere hulpverlening geen andere middelen meer heeft.


Zo ook voor kinderen of adolescenten waarmee open jeugdzorginstellingen of psychiatrische instellingen geen behandeling voor deze jongeren kan aanbieden door de vele contra indicaties waardoor behandeling van deze jongeren niet mogelijk is.

 

De instellingen voelen zich machteloos daar zij graag behandeling aan de jongeren willen geven maar waar de ervaring van is dat deze jongeren niet behandelbaar zijn of de aangevangen behandeling "niet langer stand kan houden," omdat de jongeren "elke samenwerking weigert, voortdurend ontsnappen aan hun behandeling, zichzelf en/of anderen in gevaar brengen, school gaan weigeren". Ernstige agressie problematiek hebben meestal in combinatie met ernstige alcohol en of drugsverslaving.

 

Vaak zijn deze kinderen en adolescenten in staat om volwassenen in een situatie te brengen waarbij zij hun grenzen niet langer meer kunnen aangeven en bewaken. Door het grensoverschrijdende gedrag van deze kinderen en adolescenten zijn de volwassenen niet meer in staat om in te grijpen. Volwassenen voelen zich machteloos omdat blijkbaar deze kinderen en adolescenten doen wat zij willen. Zij gaan dubieuze vriendschappen aan, hebben vaak geen gezond dag-/nacht ritme meer, ontvluchten het huis en/of komen tot het consumeren van drugs en/of alcohol.

 

De wens om een sociaal en maatschappelijk aanvaardbaar klimaat te ontwikkelen, is het uitgangspunt van de intensieve pedagogische begeleiding in Portugal en Frankrijk.

 

Door de jongeren gedwongen te scheiden van hun zo vertrouwde omgeving, systeem, taal en land maakt dat de jongeren zich weer opnieuw open moeten stellen voor nieuwe input van hun lust principe naar een realiteit principe. De jongeren kunnen niet meer eenvoudig escapen/onttrekken aan de begeleiding en worden 24 uur onder direct toezicht geconfronteerd met hun gedrag. De verantwoordelijkheid voor dat gedrag wordt weer bij de jongeren neergelegd en deze kunnen zich hieraan niet onttrekken.

 

Pedagogische en therapeutische doelen in de praktijk

 

Voordelen van begeleiding in Portugal

De radicale breuk met het milieu waarin de jongere tot nu toe verkeerde is een katalysator die een inhoudelijke en een theoretische afstand bij de kinderen/jongeren in gang zet. Hierdoor wordt het mogelijk uit oude handelingspatronen te ontsnappen en beter afstand te kunnen nemen van bepaalde zaken en problemen. Ook wordt door de afstand in ruimte en tijd tot het dagelijkse leven mogelijk in een nieuwe omgeving heel andere ervaringen te hebben en uitdagingen aan te gaan. Hierdoor groeien de kinderen en jongeren en ze winnen aan zelfvertrouwen en zelfstandigheid.

 

Bij de kinderen en jongeren gaat het er voornamelijk om dat er afstand wordt gecreëerd tot het milieu van herkomst dat in gevaar is, dat het mogelijk wordt nieuwe leerprocessen in gang te zetten en dat het teruggrijpen op oude denk- en gedragspatronen moeilijk wordt gemaakt. Die hebben immers in Portugal nauwelijks nog een functie. Ook kan het een goede voorbereiding voor de jongeren zijn om zich bij negatieve invloed vanuit het gezin, los te maken van het ouderlijk huis, voor zover terugkeer in het gezin geen optie is.

 

Een andere cultuur

De contrasten tussen het eigen land en de vreemde cultuur in Portugal vormen een deel van het doel en worden gebruikt bij het werken met de jongeren.

 

De taalbarrière en de onbekende omgeving en cultuur bieden een kans om kinderen en jongeren die problemen hebben met het aangaan van relaties toch een emotionele toegang te creëren voor de volwassen begeleiders. Door stap voor stap de taal te leren vinden ze langzaam hun plekje tussen de Portugese dorpsbewoners. De ervaring leert dat het ongeveer zes maanden duurt voor iemand het Portugees op basisniveau beheerst en zich verstaanbaar kan maken.

 

download deze pagina als pdf bestand